17 datasets found

Formatet: PDF

Filtro rezultatet
 • Statistikat e Standartit Jetësor 2002-2015

  Varfëria në Konsum, Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare, Remitencat në Kosovë, Biznesi, Korrupsioni dhe Krimi në Kosovë.
 • Statistikat e Kulturës dhe Sportit

  Botimi i publikimit të statistikave të kulturës për vitin 2012 është botimi i tetë me radhë i publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), përkatësisht Departamenti i...
 • Statistikat e Transportit 2012 - 2016

  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të dhëna për Transportin Rrugor, Hekurudhor, Ajror dhe Postë telekomunikimit. Ky publikim statistikor...
 • Statistikat e Tregut të Punës 2002 - 2015

  Qëllimi i Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) në Kosovë është të ofrojë të dhëna statistikore mbi indikatorët statistikorë të tregut të punës dhe të mundësojë krahasimin e tyre me...
 • Statistikat e Tregëtisë së Jashtme 2004 - 2016

  Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme është i bazuar në të dhënat e...
 • Statistikat e Shëndetsisë 2004-2014

  Ky set i të dhënave nuk ka përshkrim

 • Regjistri i Bizneseve

  Regjistri statistikor i Bizneseve (RSB) shërben për qëllime statistikore dhe duhet të identifikojë qartësisht njësitë, në mënyrë që: - Të mundësojë marrjen e informacionit për...
 • Regjistrimi i Bujqësisë 2014

  Raporti i cilësisë plotëson të dhënat e shpërndara të Regjistrimit të Bujqësisë 2014 dhe ofron një pasqyrë të dimensioneve të cilësisë së Regjistrimit të Bujqësisë 2014 në...
 • Regjistrimi popullsisë 2011

  Regjistrimi është aktiviteti kryesor statistikor që jep mundësi për të marrë informacione më të plota rreth popullsisë në një kohë te caktuar. Ai është burimi më i rëndësishëm i...
 • Statistikat e Mjedisit

  Ky është publikimi i parë i Statistikave të Ujërave, i publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ky publikim ka për qëllim informimin statistikor gjithëpërfshirës të...
 • Statistikat e Industrisë

  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve Hulumtimi i SAN për herë të parë ka filluar në vitin...
 • Statistikat e Hotelerisë

  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare në vitin 2008 ka filluar me hulumtimin për veprimtarinë...
 • Statistikat e Energjisë

  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe...
 • Statistikat e Drejtësisë 2005-2015

  Sektori i Statistikave të Jurisprudencës ka bërë përpjekje që të siguroj të dhëna nga kjo fushë me synim që shfrytëzuesve të të dhënave t`ju ofrojm statistika gjithëpërfshirëse...
 • Statistikat e Bujqësisë

  Sektori i bujqësisë në Kosovë Kosova ka një siperfaqe të përgjithshme prej afro1.1 milion ha, nga e cila 53 përqind është sipërfaqe e kultivueshme ndërsa 41 përqind (455,000 ha)...
 • Statistikat e Mirëqenies Sociale 2003-2015

  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin “Statistikat e Mirëqenies Sociale në Kosovë 2015”. Qëllimi i këtij publikimi është që të ofrojmë të dhëna...
 • Statistikat e Arsimit në Kosovë 2001 - 2015/2016

  Publikimi i statistikave të arsimit është publikim i përbashkët i bashkëpunimit në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencisë së Statistikave të...
Ju gjithashtu mund të keni qasje në këtë regjistër duke përdorur API (see API Docs).