34 datasets found

Filtro rezultatet
 • Regjistrimi popullsisë 2011

  Regjistrimi është aktiviteti kryesor statistikor që jep mundësi për të marrë informacione më të plota rreth popullsisë në një kohë te caktuar. Ai është burimi më i rëndësishëm i...
 • Statistikat e Mjedisit

  Ky është publikimi i parë i Statistikave të Ujërave, i publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ky publikim ka për qëllim informimin statistikor gjithëpërfshirës të...
 • Statistikat e Llogarive Kombëtare dhe Qeveritare

  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), respektivisht Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka përgatitur publikimin e Llogarive Qeveritare të Kosovës...
 • Statistikat e Industrisë

  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve Hulumtimi i SAN për herë të parë ka filluar në vitin...
 • Statistikat e Hotelerisë

  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare në vitin 2008 ka filluar me hulumtimin për veprimtarinë...
 • Statistikat e Energjisë

  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe...
 • Statistika të përgjithshme

  Republika e Kosovë ka një sipërfaqe prej 10 908 km². Gjendet në pjesën e Evropës jug-lindore, e kufizuar me Shqipërinë në jug-perëndim, Malin e Zi veri-perëndim, Serbinë në...
 • Statistikat e Çmimeve

  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka filluar të publikojë Indeksin e Çmimeve. Çmimet e importit...
 • Statistikat e Drejtësisë 2005-2015

  Sektori i Statistikave të Jurisprudencës ka bërë përpjekje që të siguroj të dhëna nga kjo fushë me synim që shfrytëzuesve të të dhënave t`ju ofrojm statistika gjithëpërfshirëse...
 • Statistikat e Bujqësisë

  Sektori i bujqësisë në Kosovë Kosova ka një siperfaqe të përgjithshme prej afro1.1 milion ha, nga e cila 53 përqind është sipërfaqe e kultivueshme ndërsa 41 përqind (455,000 ha)...
 • Statistikat e Mirëqenies Sociale 2003-2015

  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin “Statistikat e Mirëqenies Sociale në Kosovë 2015”. Qëllimi i këtij publikimi është që të ofrojmë të dhëna...
 • Statistikat e Arsimit në Kosovë 2001 - 2015/2016

  Publikimi i statistikave të arsimit është publikim i përbashkët i bashkëpunimit në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencisë së Statistikave të...
 • Regjistrat dhe statistikat

  Ky set i të dhënave nuk ka përshkrim

 • Regjistri i lejeve ujore

  Ky set i të dhënave nuk ka përshkrim

Ju gjithashtu mund të keni qasje në këtë regjistër duke përdorur API (see API Docs).