Veprimtaria shëndetësore në spitalet publike ndër vite (2006–2012)

Veprimtaria shëndetësore në spitalet publike ndër vite (2006–2012)

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2013/11/MSH_STRATEGJIA_raport_alb-web.pdf
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Qershor 1, 2018, 08:18 (Europe/Tirane)
U krijua Qershor 1, 2018, 08:17 (Europe/Tirane)