Vendimet e gjykatave përkitazi me Nenin 437 të Kodit Penal te Kosoves

Vendimet e gjykatave përkitazi me Nenin 437 të Kodit Penal te Kosoves

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://akk-ks.org/repository/docs/3._Raporti_Vjetor_2017_SHQIP_622522.pdf
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Maj 15, 2018, 09:14 (Europe/Tirane)
U krijua Maj 15, 2018, 09:13 (Europe/Tirane)