Të Dhëna për Numrin e të Punësuarve të Personave me Aftësi të Kufizuar në Administratën Komunale

Emri: Të Dhëna për Numrin e të Punësuarve të Personave me Aftësi të Kufizuar në Administratën Komunale

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://map.rks-gov.net/Departments/DASHC.aspx
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Dhjetor 26, 2017, 15:54 (Europe/Tirane)
U krijua Dhjetor 26, 2017, 15:52 (Europe/Tirane)