Të dhëna për numrin e rasteve të hapura, klasifikimi kundërvajtjeve

Të dhëna për numrin e rasteve të hapura, klasifikimi kundërvajtjeve

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Maj 24, 2018, 08:34 (Europe/Tirane)
U krijua Maj 24, 2018, 08:32 (Europe/Tirane)