Të dhëna për numrin e personave të arrestuar për veprat e trafikimit me njerëz, prostitucion, etj

Të dhëna për numrin e personave të arrestuar për veprat e trafikimit me njerëz, prostitucion, etj

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Maj 24, 2018, 08:28 (Europe/Tirane)
U krijua Maj 24, 2018, 08:20 (Europe/Tirane)