Të dhëna për numrin e kërkesave për azil nga qytetarët e Kosovës në shtetet Evropiane

Të dhëna për numrin e kërkesave për azil nga qytetarët e Kosovës në shtetet Evropiane

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Maj 21, 2018, 15:41 (Europe/Tirane)
U krijua Maj 21, 2018, 15:39 (Europe/Tirane)