Të dhëna për numrin e kallëzimeve penale dhe personave të arrestuar për veprën penale të korrupsionit

Të dhëna për numrin e kallëzimeve penale dhe personave të arrestuar për veprën penale të korrupsionit

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Maj 21, 2018, 15:36 (Europe/Tirane)
U krijua Maj 21, 2018, 15:09 (Europe/Tirane)