Të dhëna për hetime personat e arrestuar dhe kallëzimet penale për rastet e krimeve kibernetike

Të dhëna për hetime personat e arrestuar dhe kallëzimet penale për rastet e krimeve kibernetike

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Maj 17, 2018, 11:40 (Europe/Tirane)
U krijua Maj 17, 2018, 11:34 (Europe/Tirane)