Tabela me të Dhënat për Numrin, Strukturën Etnike & Gjinore të Drejtuesve të Nivelit të Lartë në Ministri dhe Agjenci Ekzekutive

Emri: Tabela me të Dhënat për Numrin, Strukturën Etnike & Gjinore të Drejtuesve të Nivelit të Lartë në Ministri dhe Agjenci Ekzekutive

Autor: Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil (DASHC) në Ministrinë e Administratës Publike.

Shënim 1: Pozita e Nivelit të Lartë Drejtuese përfshinë: Sekretar i Përgjithshëm, Kryeshef Ekzekutiv si dhe Drejtor Ekzekutiv.

Shënim 2: Postet publike nuk përfshihen në këto të dhëna.

Shënim 3: Në këto të dhëna në kuadër te Ministrisë se Shëndetësisë nuk janë përfshirë të dhënat nga niveli i mjekësisë terciare (QKUK, spitalet rajonale dhe institutet).

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://map.rks-gov.net/Departments/DASHC.aspx
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Dhjetor 26, 2017, 15:18 (Europe/Tirane)
U krijua Dhjetor 22, 2017, 15:47 (Europe/Tirane)