2016 - Tabela me të Dhëna e Pozitave të Nivelit ...

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/9502de4f-a56f-418e-8a07-3a3446e799b3/resource/963e8016-11c1-499b-92db-06ab22de117a/download/tabela-me-te-dhena-per-postet-e-nivelit-drejtuese-ne-institucione-te-pavarura---viti-2016.xlsx

2016 - Tabela me të Dhëna e Pozitave të Nivelit Drejtuese në Ministri dhe Agjenci Ekzekutive

Ndërthur

Kjo faqe burimore nuk është në dispozicion në këtë moment. Kliko këtu për më shum informacione

Shakrko burimin

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Dhjetor 26, 2017
U krijua Dhjetor 26, 2017
Formati XLS
Licenca GNU Dokumentimi i Licencës Pa Pagesë
createdover 1 year ago
formatXLS
has views1
id963e8016-11c1-499b-92db-06ab22de117a
last modifiedover 1 year ago
on same domain1
package id9502de4f-a56f-418e-8a07-3a3446e799b3
position8
revision idebc2f349-d185-478e-bacf-208b4b748645
stateactive
url typeupload