Tabelat me të dhënat për strukturën etnike dhe gjinore, të pozitave udhëheqëse në arsim në nivelin lokal

Tabela me të dhënat për strukturën etnike dhe gjinore, të pozitave udhëheqëse në arsim në nivelin lokal

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://map.rks-gov.net/Departments/DASHC.aspx
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Dhjetor 26, 2017, 15:17 (Europe/Tirane)
U krijua Dhjetor 22, 2017, 15:55 (Europe/Tirane)