Tabela me të Dhëna për Numrin, Strukturën Etnike & Gjinore të të Punësuarve në Shëndetësi në Komunat e Kosovës

Emri: Tabela me të Dhëna për Numrin, Strukturën Etnike & Gjinore të të Punësuarve në Shëndetësi në Komunat e Kosovës

Autor: Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil (DASHC) në Ministrinë e Administratës Publike.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://map.rks-gov.net/Departments/DASHC.aspx
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Dhjetor 26, 2017, 15:31 (Europe/Tirane)
U krijua Dhjetor 26, 2017, 15:24 (Europe/Tirane)