2016 - Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit ...

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/121552b5-be91-4023-bf2c-e45f5e76d349/resource/df127e9e-7633-4b46-b2da-9ecbc3a6c0bf/download/tabela-me-te-dhena-per-fushat-e-trajnimit-per-organizata-jo-qeveritare-dhe-kompani-private-per-.xlsx

2016 - Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit për Organizata Jo-Qeveritare dhe Kompani Private

Ndërthur

Kjo faqe burimore nuk është në dispozicion në këtë moment. Kliko këtu për më shum informacione

Shakrko burimin

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Dhjetor 28, 2017
U krijua Dhjetor 28, 2017
Formati XLSX
Licenca GNU Dokumentimi i Licencës Pa Pagesë
createdover 1 year ago
formatXLSX
has views1
iddf127e9e-7633-4b46-b2da-9ecbc3a6c0bf
last modifiedover 1 year ago
on same domain1
package id121552b5-be91-4023-bf2c-e45f5e76d349
revision id67be743f-e69f-49bd-9087-a83b990d804b
stateactive
url typeupload