2016 - Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit ...

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/a6f9dd40-f94d-455e-b291-37e10af93e75/resource/fe478297-efba-4ac6-9581-b142d078c346/download/tabela-me-te-dhena-per-fushat-e-trajnimit-per-njesite-rajonale-te-republikes-se-kosoves-per-viti.csv

2016 - Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit për Njësitë Rajonale të Republikës së Kosovës

Ndërthur

Kjo faqe burimore nuk është në dispozicion në këtë moment. Kliko këtu për më shum informacione

Shakrko burimin

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Dhjetor 28, 2017
U krijua Dhjetor 28, 2017
Formati CSV
Licenca GNU Dokumentimi i Licencës Pa Pagesë
createdover 1 year ago
formatCSV
has views1
idfe478297-efba-4ac6-9581-b142d078c346
last modifiedover 1 year ago
on same domain1
package ida6f9dd40-f94d-455e-b291-37e10af93e75
position1
revision id0e79bbf3-e59c-4e5b-b045-1c21d48faad2
stateactive
url typeupload