2016 - Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit ...

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/a6f9dd40-f94d-455e-b291-37e10af93e75/resource/34c5b251-8cca-4ab0-be52-92fa2f4f8a27/download/tabela-me-te-dhena-per-fushat-e-trajnimit-per-njesite-rajonale-te-republikes-se-kosoves-per-vit.xlsx

2016 - Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit për Njësitë Rajonale të Republikës së Kosovës

Ndërthur

Kjo faqe burimore nuk është në dispozicion në këtë moment. Kliko këtu për më shum informacione

Shakrko burimin

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Dhjetor 28, 2017
U krijua Dhjetor 28, 2017
Formati XLSX
Licenca GNU Dokumentimi i Licencës Pa Pagesë
createdover 1 year ago
formatXLSX
has views1
id34c5b251-8cca-4ab0-be52-92fa2f4f8a27
last modifiedover 1 year ago
on same domain1
package ida6f9dd40-f94d-455e-b291-37e10af93e75
revision id98500b7b-07a9-41df-a9b6-50709d8b756a
stateactive
url typeupload