2016 - Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit ...

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/c8764dec-71d1-42f1-9492-b1ca4971182a/resource/2288090e-c99f-48cc-8e44-6ea2597819fa/download/tabela-me-te-dhena-per-fushat-e-trajnimit-per-institucionet-e-gjyqesorit-te-republikes-se-kosov.xlsx

2016 - Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit për Institucionet e Gjyqësorit të Republikës së Kosovës

Ndërthur

Kjo faqe burimore nuk është në dispozicion në këtë moment. Kliko këtu për më shum informacione

Shakrko burimin

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Dhjetor 28, 2017
U krijua Dhjetor 28, 2017
Formati XLSX
Licenca GNU Dokumentimi i Licencës Pa Pagesë
createdover 1 year ago
formatXLSX
has views1
id2288090e-c99f-48cc-8e44-6ea2597819fa
last modifiedover 1 year ago
on same domain1
package idc8764dec-71d1-42f1-9492-b1ca4971182a
revision id87cf40b4-ef00-4bf4-a9fc-60eb423175a8
stateactive
url typeupload