Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit për çështje komunale për Komunat e Republikës së Kosovës

Tabela me të Dhëna për Fushat e Trajnimit për çështje komunale për Komunat e Republikës së Kosovës

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://ikap.rks-gov.net/
Autor Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Mirëmbajtësi Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Dhjetor 28, 2017, 15:04 (Europe/Tirane)
U krijua Dhjetor 28, 2017, 15:03 (Europe/Tirane)