Tabela me të dhëna për 12 tregues të realizuar të trajnimit-Çështje Komunale

Tabela me të dhëna për 12 tregues të realizuar të trajnimit-Çështje Komunale

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://ikap.rks-gov.net/
Autor Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Mirëmbajtësi Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Janar 18, 2018, 11:09 (Europe/Tirane)
U krijua Janar 18, 2018, 11:08 (Europe/Tirane)