Tabela me të dhëna për 12 tregues të realizuar të trajnimit Administrat dhe Legjislacion

Tabela me të dhëna për 12 tregues të realizuar të trajnimit Administrat dhe Legjislacion

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://ikap.rks-gov.net/
Autor Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Mirëmbajtësi Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Janar 18, 2018, 11:01 (Europe/Tirane)
U krijua Janar 18, 2018, 11:00 (Europe/Tirane)