Statistikat e Standartit Jetësor 2002-2015

Varfëria në Konsum, Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare, Remitencat në Kosovë, Biznesi, Korrupsioni dhe Krimi në Kosovë.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://ask.rks-gov.net/sq/standarti-jetesor
Autor Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)
Mirëmbajtësi Fatos Idrizi
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Tetor 24, 2016, 20:25 (Europe/Tirane)
U krijua Tetor 12, 2016, 09:54 (Europe/Tirane)