Regjistri i masave disiplinore të nëpunësve civilë në nivel komunal

Regjistri i masave disiplinore ndaj nëpunësve civilë për shkelje të etikës dhe legjislacionit anti-korrupsion në nivel komunal

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi Gusht 2, 2018, 15:43 (Europe/Tirane)
U krijua Gusht 2, 2018, 15:42 (Europe/Tirane)