Rastet e trajtuara në fushën e parandalimit të korrupsionit në prokurimin publik

Rastet e trajtuara në fushën e parandalimit të korrupsionit në prokurimin publik

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://akk-ks.org/repository/docs/3._Raporti_Vjetor_2017_SHQIP_622522.pdf
Ndryshuar së fundmi Maj 15, 2018, 09:07 (Europe/Tirane)
U krijua Maj 15, 2018, 09:07 (Europe/Tirane)