2013 - Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara ...

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/0b0ee509-fb6c-48fd-a1aa-99dd94c3ed71/resource/f5e810a2-7dd6-4a58-bd71-d6d9b308f993/download/raporti-i-komunes-2013-i-dorezuar-ne-krpp.xls

Nga abstrakti i setit të të dhënave

Zyra e Prokurimit, fushëveprimin e vet, e bazon ne ligjin e Prokurimit Publik të Republikës së Kosoves, me numër 04/L-042 dhe legjistlacionit sekondar, të cilin e nxjerr KRPP (Komisioni...

Burimi: Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara publike për komunën e Prishtinës

Ndërthur

Kjo faqe burimore nuk është në dispozicion në këtë moment. Kliko këtu për më shum informacione

Shakrko burimin

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Maj 3, 2016
U krijua Maj 3, 2016
Formati XLS
Licenca Creative Commons CCZero
createdover 2 years ago
formatXLS
has views1
idf5e810a2-7dd6-4a58-bd71-d6d9b308f993
last modifiedover 2 years ago
on same domain1
package id0b0ee509-fb6c-48fd-a1aa-99dd94c3ed71
position3
revision id17936703-055b-4465-8969-5a2d7bddd032
stateactive
url typeupload