Raporti vjetor për kontratat e nënshkruara publike për komunën e Prishtinës

Zyra e Prokurimit, fushëveprimin e vet, e bazon ne ligjin e Prokurimit Publik të Republikës së Kosoves, me numër 04/L-042 dhe legjistlacionit sekondar, të cilin e nxjerr KRPP (Komisioni Rregullativ i Prokurimit publik ), njekohësisht duke rrespektuar edhe ligjet tjera bazike të Republikes se Kosoves.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://kk.rks-gov.net/prishtina/Sherbime/Prokurimi/Departamenti-i-prokurimit.aspx
Autor Nexhmi Mekolli
Mirëmbajtësi Fatos Idrizi
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Shkurt 2, 2017, 13:59 (Europe/Tirane)
U krijua Maj 3, 2016, 18:15 (Europe/Tirane)