Raportet vjetore për kontratat e nënshkruara publike për Komunën e Lipjanit

Drejtoria e Prokurimit, fushëveprimin e vet, e bazon ne ligjin e Prokurimit Publik të Republikës së Kosoves, me numër 04/L-042 dhe legjistlacionit sekondar, të cilin e nxjerr KRPP (Komisioni Rregullativ i Prokurimit publik ), njekohësisht duke rrespektuar edhe ligjet tjera bazike të Republikes se Kosoves.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://kk.rks-gov.net/lipjan/Projects/Procurement.aspx
Autor Adem Duriqi
Mirëmbajtësi Fatos Idrizi
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Janar 27, 2017, 15:07 (Europe/Tirane)
U krijua Tetor 20, 2016, 11:28 (Europe/Tirane)