Statistikat e Popullsisë 2008 - 2015

Kurorëzimet dhe shkurorëzimet, Lindjet dhe vdekjet, Shkaqet e vdekjeve, Migrimet, Gratë dhe Burrat, VLERËSIM Popullsia e Kosovës, Struktura e popullsisë.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://ask.rks-gov.net/sq/popullsia
Autor Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)
Mirëmbajtësi Fatos Idrizi
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Tetor 24, 2016, 20:24 (Europe/Tirane)
U krijua Tetor 12, 2016, 12:38 (Europe/Tirane)