Numri i nxënësve sipas përkatësisë etnike në arsimin parauniversitar

Numri i nxënësve sipas përkatësisë etnike në arsimin parauniversitar

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://masht.rks-gov.net/uploads/2018/03/shenime-statistikore-2017-18-arsimi-parauniversitar.pdf
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Maj 15, 2018, 10:21 (Europe/Tirane)
U krijua Maj 15, 2018, 10:20 (Europe/Tirane)