Statistikat e Llogarive Kombëtare dhe Qeveritare

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), respektivisht Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka përgatitur publikimin e Llogarive Qeveritare të Kosovës 2008 – 2015. Ky botim paraqet pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve qeveritare brenda kësaj periudhe. ASK-ja i është mirënjohës Ministrisë së Financave – Departamenti i Thesarit, Trustit të Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK) për ofrimin e të dhënave në lidhje me këtë publikim.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://ask.rks-gov.net/sq/llk
Autor Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)
Mirëmbajtësi Fatos Idrizi
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Tetor 10, 2016, 12:47 (Europe/Tirane)
U krijua Tetor 10, 2016, 12:46 (Europe/Tirane)