Fuqitë instaluese të njësive gjeneruese nga Termocentrali Kosova A

Fuqitë instaluese të njësive gjeneruese nga Termocentrali Kosova A

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://mzhe-ks.net/repository/docs/Balanca_e_Energjise_e_Republikes_se_Kosoves_2013_shqip_qershor.pdf
Ndryshuar së fundmi Qershor 25, 2018, 15:19 (Europe/Tirane)
U krijua Qershor 25, 2018, 15:18 (Europe/Tirane)