Tabela me të Dhënat e Përgjithshme për Numrin, Edukimin, Strukturën Etnike & Gjinore të të Punësuarve që Paguhen nga Buxheti i Republikës së Kosovës në Nivel Komunal

Emri: Tabela me të Dhënat e Përgjithshme për Numrin, Edukimin, Strukturën Etnike & Gjinore të të Punësuarve që Paguhen nga Buxheti i Republikës së Kosovës në Nivel Komunal

Autor: Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil (DASHC) në Ministrinë e Administratës Publike (MAP)

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://map.rks-gov.net/Departments/DASHC.aspx
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Dhjetor 27, 2017, 09:58 (Europe/Tirane)
U krijua Dhjetor 27, 2017, 09:57 (Europe/Tirane)