Tabela me të Dhëna të Përgjithshme për Numrin, Edukimin, Strukturën Etnike dhe Gjinore të të Punësuarve në Nivelin Lokal dhe Qëndror në kuadër të Shërbimit Civil dhe Publik

Emri: Tabela me të Dhëna të Përgjithshme për Numrin, Edukimin, Strukturën Etnike dhe Gjinore të të Punësuarve në Nivelin Lokal dhe Qëndror në kuadër të Shërbimit Civil dhe Publik

Autor: Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil (DASHC) në Ministrinë e Administratës Publike (MAP)

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://map.rks-gov.net/Departments/DASHC.aspx
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Maj 15, 2018, 08:41 (Europe/Tirane)
U krijua Dhjetor 27, 2017, 10:01 (Europe/Tirane)