Tabela me të Dhënat për Numrin, Edukimin, Strukturën Etnike & Gjinore të të Punësuarve në Administratë në Komunat e Kosovës

Emri: Tabela me të Dhënat për Numrin, Edukimin, Strukturën Etnike & Gjinore të të Punësuarve në Administratë në Komunat e Kosovës

Autor: Departamenti për Administrimin e Shërbimit Civil (DASHC) në Ministrinë e Administratës Publike (MAP).

Shënim 1: Në fushën e administratës për komunat: Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveqan, janë marr nga Divizioni i Sistemit të Pagave të MAP-DASHC Shtator - 2011.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://map.rks-gov.net/Departments/DASHC.aspx
Autor Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Mirëmbajtësi Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC)
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Dhjetor 26, 2017, 15:41 (Europe/Tirane)
U krijua Dhjetor 26, 2017, 15:34 (Europe/Tirane)