Statistikat për arsimin fillor dhe të mesëm të ...

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0/resource/f62d4ba0-679f-461a-aba0-52a6e8714e45/download/statistikat-per-arsimin-fillor-dhe-te-mesem-te-ulet-2013---2014.pdf

Nga abstrakti i setit të të dhënave

Publikimi i statistikave të arsimit është publikim i përbashkët i bashkëpunimit në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës...

Burimi: Statistikat e Arsimit në Kosovë 2001 - 2015/2016

Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Tetor 6, 2016
U krijua Tetor 6, 2016
Formati PDF
Licenca Tjera (Pa Hapura)
createdover 2 years ago
formatPDF
idf62d4ba0-679f-461a-aba0-52a6e8714e45
last modifiedover 2 years ago
on same domain1
package id59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0
position7
revision id3387adf8-c60c-4844-af4a-880fe02340ac
stateactive
url typeupload