Statistikat e Arsimit 2011-2012

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0/resource/e62cdfd4-420e-4c6f-ae1d-a6319fa4c914/download/sattistikat-e-arsimit-2011-2012.pdf

Nga abstrakti i setit të të dhënave

Publikimi i statistikave të arsimit është publikim i përbashkët i bashkëpunimit në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës...

Burimi: Statistikat e Arsimit në Kosovë 2001 - 2015/2016

Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Tetor 6, 2016
U krijua Tetor 6, 2016
Formati PDF
Licenca Tjera (Pa Hapura)
createdover 2 years ago
formatPDF
ide62cdfd4-420e-4c6f-ae1d-a6319fa4c914
last modifiedover 2 years ago
on same domain1
package id59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0
position13
revision id44dde167-8e0b-4ea0-a01d-43a5d2da2759
stateactive
url typeupload