Statistikat e Arsimit ne Kosove 2002-2003

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0/resource/c9839bdf-56de-46a4-bb0f-8502219097cd/download/statistikat-e-arsimit-ne-kosove-2002-2003.pdf

Nga abstrakti i setit të të dhënave

Publikimi i statistikave të arsimit është publikim i përbashkët i bashkëpunimit në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës...

Burimi: Statistikat e Arsimit në Kosovë 2001 - 2015/2016

Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Tetor 6, 2016
U krijua Tetor 6, 2016
Formati PDF
Licenca Tjera (Pa Hapura)
createdover 2 years ago
formatPDF
idc9839bdf-56de-46a4-bb0f-8502219097cd
last modifiedover 2 years ago
on same domain1
package id59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0
position25
revision id9b39895e-c98d-4d3b-b91a-c1dd124cd4da
stateactive
url typeupload