Statistikat e Arsimit të mesëm të lartë 2012-2013

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0/resource/b078240b-fc17-4163-9229-586032c6fb3e/download/statistikat-e-arsimit-te-mesem-te-larte-2012-2013.pdf

Nga abstrakti i setit të të dhënave

Publikimi i statistikave të arsimit është publikim i përbashkët i bashkëpunimit në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës...

Burimi: Statistikat e Arsimit në Kosovë 2001 - 2015/2016

Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Tetor 6, 2016
U krijua Tetor 6, 2016
Formati PDF
Licenca Tjera (Pa Hapura)
createdover 2 years ago
formatPDF
idb078240b-fc17-4163-9229-586032c6fb3e
last modifiedover 2 years ago
on same domain1
package id59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0
position10
revision id7867cea3-81e4-4c4c-b899-f02ba42ad30a
stateactive
url typeupload