Statistikat e Arsimit për Çerdhe dhe Parashkollor ...

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0/resource/a2e0b084-a9bb-4eba-b56c-777c47d243ff/download/statistikat-e-arsimit-per-cerdhe-dhe-parashkollor-2013-2014.pdf

Nga abstrakti i setit të të dhënave

Publikimi i statistikave të arsimit është publikim i përbashkët i bashkëpunimit në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës...

Burimi: Statistikat e Arsimit në Kosovë 2001 - 2015/2016

Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Tetor 6, 2016
U krijua Tetor 6, 2016
Formati PDF
Licenca Tjera (Pa Hapura)
createdover 2 years ago
formatPDF
ida2e0b084-a9bb-4eba-b56c-777c47d243ff
last modifiedover 2 years ago
on same domain1
package id59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0
position8
revision idf5a1ad15-e0b9-4409-903d-5f1be4a717c3
stateactive
url typeupload