Statistikat e Arsimit të mesëm të lartë 2013-2014

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0/resource/2555c758-7f8d-44bc-a209-cdf1e6b73b8c/download/statistikat-e-arsimit-te-mesem-te-larte-2013-2014.pdf

Nga abstrakti i setit të të dhënave

Publikimi i statistikave të arsimit është publikim i përbashkët i bashkëpunimit në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës...

Burimi: Statistikat e Arsimit në Kosovë 2001 - 2015/2016

Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Tetor 6, 2016
U krijua Tetor 6, 2016
Formati PDF
Licenca Tjera (Pa Hapura)
createdover 1 year ago
formatPDF
id2555c758-7f8d-44bc-a209-cdf1e6b73b8c
last modifiedover 1 year ago
on same domain1
package id59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0
position6
revision ide63e53fc-ad2f-4218-9f7f-bf07c3612996
stateactive
url typeupload