Analfabetizmi në Kosovë 2004

URL: http://data.rks-gov.net/dataset/59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0/resource/13a69246-cb10-4dbb-bc3d-d0a6c486c746/download/analfabetizmi-ne-kosove-2004.pdf

Nga abstrakti i setit të të dhënave

Publikimi i statistikave të arsimit është publikim i përbashkët i bashkëpunimit në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës...

Burimi: Statistikat e Arsimit në Kosovë 2001 - 2015/2016

Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.

Informata shtesë

Fusha Vlera
Ndryshimi i fundit Tetor 6, 2016
U krijua Tetor 6, 2016
Formati PDF
Licenca Tjera (Pa Hapura)
createdover 1 year ago
formatPDF
id13a69246-cb10-4dbb-bc3d-d0a6c486c746
last modifiedover 1 year ago
on same domain1
package id59273966-78a9-4ee6-a278-3189fa6309b0
position26
revision id386b7c40-deaa-4c14-bf48-4c6d4e616f96
stateactive
url typeupload