Numri i aplikacioneve dhe vlera e aplikuar për masën - Diversifikimi i fermës dhe zhvillimi i bizneseve

Numri i aplikacioneve dhe vlera e aplikuar për masën - Diversifikimi i fermës dhe zhvillimi i bizneseve

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi http://www.mbpzhr-ks.net/repository/docs/Raporti_i_Gjelber_2017_Alb_Final.pdf
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Maj 15, 2018, 10:25 (Europe/Tirane)
U krijua Maj 15, 2018, 10:24 (Europe/Tirane)