Ankesat e pranuara sipas institucioneve kundër vendimeve të të cilave është paraqitur ankesë

Ankesat e pranuara sipas institucioneve kundër vendimeve të të cilave është paraqitur ankesë

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Burimi https://kpmshc.rks-gov.net/repository/docs/RAPORTI_FINAL_15.03.2017_2575412_751605.pdf
Versioni 1.0
Ndryshuar së fundmi Maj 15, 2018, 09:28 (Europe/Tirane)
U krijua Maj 15, 2018, 09:27 (Europe/Tirane)