Portali i të Dhënave të Hapura.

Portali për të Dhëna të Hapura administrohet dhe menaxhohet nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit sipas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës të datës 13 maj 2016.