Kalo te përmbajtja

Portali i të Dhënave të Hapura statistikat

Portali i të Dhënave të Hapura.

Portali për të Dhëna të Hapura administrohet dhe menaxhohet nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit sipas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës të datës 13 maj 2016.

agjencia-e-statistikave-te-kosoves

Agjencia e Statistikave të Kosovës

Agjencia e statistikave të Kosovës është...

administrata-publike

Administrata Publike